စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ယင္းမာပင္ခရိုင္ကနီၿမိဳ႔နယ္သန္းေခါင္စာရင္း အခ်က္အလက္မ်ား ျဖန္႔ေဝျခင္းႏွင့္ အသိပညာေပးျခင္း လုပ္ငန္း အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ အခမ္းအနား

Write By: admin Published In: Latest News Created Date: 2017-07-10 Hits: 782 Comment: 0

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလႈိင္လ ၁၀ ရက္

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ယင္းမာပင္ခရိုင္ ကနီ ္ၿမိဳ႔နယ္ သန္းေခါင္စာရင္း အခ်က္အလက္မ်ား ျဖန္႔ေဝျခင္းႏွင့္ အသိပညာေပးျခင္း လုပ္ငန္း အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ အခမ္းအနားကို ကနီဲၿမိဳ႔နယ္  ဓမၼပါလ ခန္းမတြင္ ဇူလိႈင္လ ၁၀ရက္ေန႔က က်င္းပခဲ့ပါသည္။ အခမ္းအနားတြင္
စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသျကီးယင္းမာပင္ခရိုင္ကနီၿမိဳ႔နယ ့္ၿမိဳ႔နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးၿဖိဳးေအာင္ခန္႔တို႔မွ အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားမွတ္ပံုတင္ေရး ဦးစီးဌာန ဒုညႊန္မႉး ဦးမင္းေအာင္မွ သင္တန္းဖြင့္လွစ္ရျခင္း ရည္ရြယ္ခ်က္ကို
 ရွင္းလင္းေျပာ ၾကားခဲ့ပါသည္။
အဆိုပါ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲဖြင့္ပဲြကို့္္ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားႏွင့္သင္တန္းသူသင္တန္းသားစုစုေပါင္း ၇၀ဦးတက္ေရာက္ခ့ဲပါသည္။ သင္တန္းကို ၁၀.၇.၂၀၁၇ မွ ၁၁.၇.၂၀၁၇ ထိ က်င္းပဖြင့္လွစ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး သင္တန္းသား/သူ (၆၀) ဦး တက္ေရာက္လ်က္ရွိပါသည္။

Tags:

Same In Category

Related Blogs By Tags

Leave A Comment

Captcha