ေက်းဇူးျပဳ၍ အေျဖေပးပါ (2014 Myanmar Census Songs)

Write By: admin Published In: Songs Created Date: 2014-03-19 Hits: 752 Comment: 0

ေတးဆို - ဒီကာ၊ Fredi ၊ Yuri ၊ ႏွင္းဝတ္ရည္
ေတးေရး - ဂီတစာဆို ကိုလြင္ျမင့္
သရုပ္ေဆာင္ - ထြန္းကိုကို၊ ခင္လျပည့္ေဇာ္
ဒါရိုက္တာ - စင္ေရာ္ေမာင္ေမာင္

ေက်းဇူးျပဳ၍ အေျဖေပးပါ (2014 Myanmar Census Songs)

Tags:

Related Blogs By Tags

Leave A Comment

Captcha