သန်းခေါင်စာရင်း အချက်အလက်များ ကောက်ယူခြင်း

​          အချက်အလက်ကောက်ယူခြင်းသည် လူဦးရေနှင့် အိမ်အကြောင်းအရာ စာရင်းပြုစုရာတွင် အဓိက ဆောင်ရွက်ရမည့်အချက်များအနက် တစ်ခုဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် စာရင်းကောက်ယူခြင်းအတွက် လူဦးရေ (၁၂၀,၀၀၀) အောက်မနည်းပါဝင်ပြီး ယင်းတွင် စာရင်းကောက်ယူသူများမှ ကြီးကြပ်သူများအထိ ပါဝင်ပါသည်။ ယင်းသည် မြို့နယ်အသီးသီးမှ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအရာရှိများနှင့် လူမှုအသိုက်အဝန်း ခေါင်းဆောင်များကိုလည်း ပါဝင်ဆောင်ရွက်စေမည်ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းတို့အားလုံးသည် အချက်အလက် ကောက်ယူခြင်းလုပ်ငန်းကို မှန်ကန်စွာနှင့် အချိန်မီပြီးစီးစေရေးတွင် တိကျသေချာသော အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်မည်ဖြစ်ပါသည်။

လူတွေ့မေးမြန်းသူများ

          သန်းခေါင်စာရင်း ကောက်ယူမှုတွင် ခန့်မှန်းခြေ စာရင်းကောက်ယူသူ (၁၀၀,၀၀၀) ခန့် လိုအပ်မည် ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းတို့သည် အဓိကအားဖြင့် ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ခန့်အပ်ထားသည့် အခြေခံ မူလတန်း ဆရာ၊ ဆရာမများ ပါဝင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းတို့သည် မြန်မာနိုင်ငံရှိ လူပုဂ္ဂိုလ် တစ်ဦးချင်းစီထံမှ သတင်း အချက်အလက်စုဆောင်းရန်အတွက် အိမ်ထောင်စုတိုင်း အဖွဲ့အစည်းတိုင်း(ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းများ၊ ဆေးရုံများ၊ မိဘမဲ့ဂေဟာများနှင့် တပ်မတော်စစ်တန်းလျားများကဲ့သို့သော) နှင့် အခြားလူဦးရေများ နေထိုင်ရာ နေရာဒေသများသို့ သွားရောက်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ စာရင်းကောက်သူများသည် မေးခွန်းလွှာ (၁၂) သန်းကျော်အား ဖြည့်စွက်ရန် မျှော်မှန်းထားပါသည်။

          အိမ်ထောင်စုများသို့ သန်းခေါင်စာရင်းကောက်ယူရာ၌ စာရင်းကောက်ယူသူ တစ်ဦးချင်းစီသည် အချိန်ကာလ (၁၂) ရက်အတွင်း အိမ်ခြေ (၁၀၀) မှ (၁၅၀) ထိသွားရောက်ရန် တာဝန်ပေးအပ်မည် ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းတို့သည် အိမ်ထောင်စုများ၏ ခေါင်းဆောင်အိမ်ထောင်ဦးစီးများကို မေးမြန်း၍ အဆိုပါ အိမ်ထောင်စုတွင် သန်းခေါင်စာရင်းကောက်ယူမည့်ည (မတ်လ ၂၉ ရက်နေ့ ညသန်းခေါင်ယံအချိန်) တွင် ရှိနေသည့် မည်သည့်လူပုဂ္ဂိုလ် တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်းစီနှင့်ပတ်သက်သည့် အချက်အလက်များကို ကောက်ယူမည်ဖြစ်ပါသည်။

ကြီးကြပ်ရေးမှူးများ

          အလယ်တန်းပြ ဆရာ၊ ဆရာမ (၂၀,၀၀၀) ဝန်းကျင်ခန့်သည် တွေ့ဆုံမေးမြန်းသူများ (စာရင်း ကောက်ယူသူများ) ၏ လုပ်ငန်းများကို တာဝန်ယူကြီးကြပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းတို့သည် ကောက်ယူထား သောအချက်အလက်များ၏ မှန်ကန်မှု၊ ပြီးပြည့်စုံမှုနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိမှုတို့ကို မေးခွန်းလွှာများနှင့် တိုက်ဆိုင် စစ်ဆေးရမည် ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းတို့သည် နောက်ဆုံးမေးခွန်းလွှာများ ကောက်ယူနေသည့်အခြေအနေနှင့် တိုးတက်ပြီးစီးမှု အခြေအနေတို့နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ယင်းဒေသရှိ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် အမျိုးသား မှတ်ပုံတင်ရေးဦးစီးဌာန ရုံးများသို့ သတင်းပေးပို့ အစီရင်ခံရမည်ဖြစ်ပါသည်။

လူမှုအဖွဲ့အစည်း ခေါင်းဆောင်များ

     ၂၀၁၄ ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံ၏ သန်းခေါင်စာရင်းကို အောင်မြင်စွာ ကောက်ယူရန် လူတိုင်းသည် ကဏ္ဍအသီးသီးမှ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ဥပမာ - လွှတ်တော်အဖွဲ့ဝင်များ၊ နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်များ၊ ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များ၊ တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်များ၊ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် အုပ်ချုပ်ရေးအရာရှိများ၊ ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေး အရာရှိများ၊ မြို့နယ်အရာရှိများ၊ ကျေးရွာ/ရပ်ကွက် ခေါင်းဆောင်များ၊ လူမှုအဖွဲ့အစည်း ခေါင်းဆောင်များ စသည့်တို့ကို ပြည်သူလူထု လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ၊ မိသားစုများနှင့် မိတ်ဆွေများအကြား သန်းခေါင်စာရင်း၏ အရေးကြီးမှုနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အသိပညာပေးမှု များအတွက် ကူညီဆောင်ရွက်ပေးရန် ခေါ်ယူမေတ္တာရပ်ခံရမည် ဖြစ်ပါသည်။

လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်ရေး ဦးစီးဌာနမှအရာရှိများ

       ကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်၌ ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးကိစ္စများ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်းကို လူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေးနှင့် အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်ရေးဦးစီးဌာနမှ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး အရာရှိများက စီမံခန့်ခွဲမည် ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းတို့သည် အချက်အလက်များအား ကွန်ပျူတာဖြင့် စာရင်းသွင်းစီစဉ် ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် သန်းခေါင်စာရင်းစာရွက်စာတမ်းများနှင့် မေးခွန်းလွှာများအား လက်ခံယူခြင်း၊ စုဆောင်းခြင်း၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်သူ့အင်အားဦးစီးဌာနသို့ ပြန်လည်ပေးပို့ခြင်း တို့ကို တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။

ကိန်းဂဏန်းများ

  • သန်းခေါင်စာရင်းကောက်ယူခြင်းတွင် ခန့်မှန်းခြေ စာရင်းကောက်ယူသူ (၁၀၀,၀၀၀) ခန့် လိုအပ်မည်။
  • အလယ်တန်းပြ ဆရာ၊ ဆရာမ (၂၀,၀၀၀) မှ စာရင်းကောက်ယူသူများ၏ လုပ်ငန်းများကို ကြီးကြပ်မည်။
  • အချက်အလက်ကောက်ယူရန်အတွက် မေးခွန်းလွှာ (၁၅) သန်းကို အသုံးပြုမည် ဖြစ်ပါသည်။
  • စာရင်းကောက်ယူသူများသည် အိမ်ခြေ (၁၂) သန်းကျော်သို့ သွားရောက်မည် ဖြစ်ပါသည်။