နိုင်ငံတကာနည်းပညာအကြံပေးအဖွဲ့

၂၀၁၄ ခုနှစ် လူဦးရေနှင့်အိမ်အကြောင်းအရာသန်းခေါင်စာရင်းကောက်ယူရာတွင် နိုင်ငံတကာ စံချိန်စံညွှန်းနှင့်ကိုက်ညီသည့် အချက်အလက်များရရှိရေးအတွက် သန်းခေါင်စာရင်းကောက်ယူခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်တွင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမှ သန်းခေါင်စာရင်းလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အတွေ့အကြုံရှိသည့် ပညာရှင်များပါဝင်သည့် နိုင်ငံတကာနည်းပညာ အကြံပေးဘုတ်အဖွဲ့ (International Technical Advisory Board) ဖွဲ့စည်းရန်နှင့် ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးအား ကျင်းပခွင့်ပြုနိုင် ပါရန် ကုလသမဂ္ဂလူဦးရေရန်ပုံငွေအဖွဲ့မှ (၆.၁၂.၂၀၁၄) ရက်နေ့တွင် တင်ပြအစီရင်ခံခဲ့ပါသည်။ ကုလသမဂ္ဂ​လူဦးရေရန်ပုံငွေအဖွဲ့မှ နိုင်ငံတကာနည်းပညာ အကြံပေးဘုတ်အဖွဲ့ (ITAB) ၏ လုပ်ငန်းညွှန်းတမ်းကိုလည်းပြုစုပေးပို့ခဲ့ပါသည်။

နိုင်ငံတကာနည်းပညာ အကြံပေးဘုတ်အဖွဲ့(International Technical Advisory Board) ကို အောက်ဖေါ်ပြပါပုဂ္ဂိုလ်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်-

 

စဉ်

နိုင်ငံ/ အဖွဲ့အစည်း

အမည်

လူမျိုး

ဆောင်ရွက်ဆဲ/ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် တာဝန်များ

အာဖရိက

Ms.NancyStiegler

ပြင်သစ်

သန်းခေါင်စာရင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်သူ၊ စာရင်းအင်းနှင့် လူဦးရေပညာဌာနအကြီးအကဲ၊ တောင်အာဖရိကသမ္မတနိုင်ငံသဘာဝသိပ္ပံပညာဌာန ဆရာမ

သြစတေးလျ

Duncan Young

သြစတေးလျ

သန်းခေါင်စာရင်းညွှန်ကြားရေးမှူး၊စာရင်းအင်းပညာဌာန၊ သြစတေးလျနိုင်ငံ

တရုတ်

Feng Nailin

တရုတ်

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊လူဦးရေနှင့်သန်းခေါင််စာရင်းဌာန၊ တရုတ်နိုင်ငံ

ESCAP

Haishan Fu

တရုတ်

ညွှန်ကြားရေးမှူး၊စာရင်းအင်းဌာနခွဲ၊ESCAP

ယူရိုစတိတ်

Mr.PieterEveraers

 

ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ယူရိုစတိတ်စီးပွားရေးကော်မရှင်

အိန္ဒိယ

Dr.C.Chandramouli

အိန္ဒိယ

မှတ်ပုံတင်အကြီးအကဲနှင့်သန်းခေါင်စာရင်းမင်းကြီး

ဂျပန်

Shigeru Kawasaki

ဂျပန်

ပါမောက္ခ၊ နိဟွန်တက္ကသိုလ် ၊ ယခင် ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ဂျပန်နိုင်ငံစာရင်းအင်းဌာန

စင်္ကာပူ

Dr. Paul Cheung (co-chair)

စင်္ကာပူ

ညွှန်ကြားရေးမှူး၊UNSD

ဆွီဒင်

Ronnie Anderson

ဆွီဒင်

ယခင်ညွှန်ကြားရေးမှူး၊နိုင်ငံတကာအကြံပေးရုံး၊စာရင်းအင်းဌာန၊ ဆွီဒင်

၁၀

ဆွစ်ဇာလန်

Mr.WernerHaug

ဆွစ်ဇာလန်

ဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားရေးမှူး (UNFPA)၊ ယခင်ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး (ဆွစ်ဇာလန်စာရင်းအင်းဌာန၊ လူဦးရေနှင့်အိမ်အကြောင်းအရာသန်းခေါင်စာရင်း၊ စီမံအုပ်ချုပ်သူ)

၁၁

အမေရိကန်

Glenn S.Ferri

အမေရိကန်

ဌာနအကြီးအကဲ၊ လူဦးရေဌာန၊ သန်းခေါင်စာရင်းဗျူရို၊ အမေရိကန်နိုင်ငံ

၁၂

UNFPA Asia

Ms.NobukoHoribe  (co-chair)

ဂျပန်

ဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားရေးမှူး (APRO)

သန်းခေါင်စာရင်းလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ရပ်လုံးအား ဆောင်ရွက်သည့်အဆင့်တိုင်းအတွက် နိုင်ငံတကာနည်းပညာ အကြံပေးဘုတ်အဖွဲ့ (ITAB) ၏ ကြိုတင်ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးအကြံပြုချက်များရယူ၍ ဆောင်ရွက်ခဲ့ ပါသည်။

နိုင်ငံတကာနည်းပညာအကြံပေးဘုတ်အဖွဲ့(ITAB) ၏ အစည်းအဝေးများကိုအောက်ပါအတိုင်းကျင်းပခဲ့ပါသည်-

(က) ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေး          ၁၆.၁.၂၀၁၃ မှ ၁၈.၁.၂၀၁၃           ရိုင်ရယ်ကုမုဒြာဟိုတယ်

(ခ) ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး          ၁၇.၇.၂၀၁၃ မှ ၁၈.၇.၂၀၁၃           ရိုင်ရယ်ကုမုဒြာဟိုတယ်

(ဂ) တတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး        ၂၂.၁.၂၀၁၄ မှ ၂၄.၁.၂၀၁၄            မင်္ဂလာသီရိဟိုတယ်

(ဃ) စတုတ္ထအကြိမ်အစည်းအဝေး        ၂၃.၇.၂၀၁၄ မှ ၂၄.၇.၂၀၁၄            မင်္ဂလာသီရိဟိုတယ်

(င) ပဉ္စမအကြိမ်အစည်းအဝေး           ၁၀.၂.၂၀၁၅ မှ ၁၁.၂.၂၀၁၅             မင်္ဂလာသီရိဟိုတယ်

(စ) ဆဋ္ဌမအကြိမ်အစည်းအဝေး          ၂၂.၁၀.၂၀၁၅                                 သင်္ဂဟဟိုတယ်

(ဆ) သတ္တမအကြိမ်အစည်းအဝေး       ၂၁.၁၀.၂၀၁၆                                သင်္ဂဟဟိုတယ်

(ဇ) အဋ္ဌမအကြိမ်အစည်းအဝေး         ၃၁-၁၁-၂၀၁၇ မှ ၁-၁၂-၂၀၁၇         သင်္ဂဟဟိုတယ်