၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ကမ္ဘာ့လူဦးရေနေ့ အထိမ်းအမှတ်လှုပ်ရှားမှု ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး