၂၀၂၄ ခုနှစ် လူဦးရေနှင့်အိမ်အကြောင်းအရာ သန်းခေါင်စာရင်း ကောက်ယူနိုင်ရေးအတွက် ရပ်ကွက်/ ကျေးရွာတည်နေရာ Point များ ကောက်ယူခြင်းသင်တန်း (၁/၂၀၂၂) သင်တန်းသား/သူများ ဥတ္တရသီရိမြို့နယ်နှင့် ပုဗ္ဗသီရိမြို့နယ်တို့တွင် လက်တွေ့ကွင်းဆင်းကောက်ယူနေမှု (ဒုတိယနေ့)