လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးမှူးရာထူးသို့တိုးမြှင့်ခြင်းခံရသည့် ပြည်သူ့အင်အားဦးစီးဌာန၏ အမှုထမ်းများအားအဆင့်တံဆိပ်များအပ်နှင်းချီးမြှင့်ခြင်းအခမ်းအနားမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ