ဦးစီးအရာရှိအဆင့်သို့ ရာထူးတိုးမြှင့်ခြင်း ခံရသည့် ပြည်သူ့အင်အားဦးစီးဌာနမှ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးမှူး (၉) ဦးနှင့် ရုံးအုပ် (၁) ဦးတို့အား အဆောင်အယောင် ချီးမြှင့်ခြင်း အခမ်းအနား မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ