ပြည်သူအားလုံးပါဝင်လို့ သန်းခေါင်စာရင်းကောက်ကြစို့

ပြည်သူအားလုံးပါဝင်လို့ သန်းခေါင်စာရင်းကောက်ကြစို့

၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ လူဦးရေနှင့်အိမ်အကြောင်းအရာသန်းခေါင်စာရင်း ကောက်ယူခြင်း

လူဦးရေသန်းခေါင်စာရင်းကောက်ယူခြင်းလုပ်ငန်းသည် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအများစုတွင် (၁၀) နှစ်လျှင် တစ်ကြိမ်သာကောက်ယူပြီး မြန်မာနိုင်ငံတွင်လည်း လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက် ၁၉၇၃ ၁၉၈၃ နှင့် ၂၀၁၄ ခုနှစ်တို့တွင် ပြည်လုံးကျွတ်အဆင့်ကောက်ယူနိုင်ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် ၂၀၁၄ ခုနှစ် သန်းခေါင်စာရင်း ကောက်ယူခြင်းလုပ်ငန်းအပြီး (၁၀) နှစ်အကြာ ၂၀၂၄ ခုနှစ်တွင် လူဦးရေနှင့်အိမ်အကြောင်းအရာ သန်းခေါင်စာရင်းကို ထပ်မံကောက်ယူရန် စီမံချက် ရေးဆွဲဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။ လူဦးရေသန်းခေါင်စာရင်းကို နိုင်ငံတော်၏ လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး၊ စီမံခန့်ခွဲရေးကိစ္စရပ်များ အတွက် မူဝါဒများ၊ စီမံကိန်းများ ရေးဆွဲချမှတ်အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် အခြေခံအသုံးပြုရသည့် စာရင်းအင်းအချက်အလက်များအနက် အဓိကကျသည့် လူဦးရေဆိုင်ရာကိန်းဂဏန်း အချက်အလက်များရရှိရေးအတွက် ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်သည်။ သန်းခေါင်စာရင်းကောက်ယူခြင်းဖြင့် အုပ်ချုပ်မှုဒေသ အသေးငယ်ဆုံးအဆင့်အထိ တိကျ မှန်ကန်သော လူဦးရေနှင့် လူမှုစီးပွားရေး အခြေအနေများကို ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။

ယခုအခါ သန်းခေါင်စာရင်းကောက်ယူရာတွင် အိမ်ထောင်စုများ မထပ်မကျန်စေရေးနှင့် အုပ်ချုပ်ထောက်ပံ့မှု လွယ်ကူအဆင်ပြေစေရေးအတွက် ပထဝီဝင် သတင်းအချက်အလက်စနစ် (Geographic Information System - GIS) အသုံးပြု၍ မြေပုံရေးဆွဲခြင်းနှင့် စာရင်းကောက်ကွက်များ ဖွဲ့စည်းခြင်းလုပ်ငန်း ကို တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာဖြင့် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ် လူဦးရေနှင့်အိမ်အကြောင်းအရာ သန်းခေါင်စာရင်းကို အိမ်ထောင်စုများအတွက် မေးခွန်ပေါင်း (၄၁) ခုပါ ပုံစံအရှည်နှင့် အဖွဲ့အစည်းများအတွက် မေးခွန်းပေါင်း (၁၁) ခုပါ ပုံစံအတို တို့ကိုအသုံးပြု၍ စာရင်းကောက်မှ မေးခွန်းပုံစံစာရွက် ပေါ်တွင် ခဲတံဖြင့် ဖြည့်သွင်းကောက်ယူခဲ့ပြီး ၂၀၂၄ ခုနှစ် သန်းခေါင်စာရင်းကို ခေတ်မီနည်းပညာဖြစ်သည့် (Computer Assisted Personnel Interviewing - CAPI) နည်းစနစ်အသုံးပြုကာ Mobile Tablet များဖြင့် တစ်အိမ်တက်ဆင်း ကောက်ယူသွားမည်ဖြစ်သည်။

၂၀၂၄ ခုနှစ် လူဦးရေနှင့်အိမ်အကြောင်အးရာ သန်းခေါင်စာရင်းကောက်ယူခြင်းလုပ်ငန်း အောင်မြင်ရေးအတွက် နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ ဒုတိယ ဥက္ကဋ္ဌ၊ ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်၊ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စိုးဝင်း နာယကအဖြစ်ပါဝင်သည့် ဗဟိုသန်းခေါင်စာရင်းကော်မရှင်ကို ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး ဗဟိုသန်းခေါင် စာရင်းကော်မတီနှင့် နေပြည်တော်၊ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်များတွင်လည်း သန်းခေါင်စာရင်းကြီးကြပ်မှုကော်မတီအဆင့်ဆင့်ကိုလည်း ဖွဲ့စည်းဆောင် ရွက်လျက်ရှိသည်။ ၂၀၂၄ ခုနှစ် သန်းခေါင်စာရင်းကောက်ယူခြင်းလုပ်ငန်းကို ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်း၊ စာရင်းကောက်ယူခြင်း၊ စာရင်းဇယားပြုစုခြင်း၊ ဆန်းစစ် လေ့လာခြင်းနှင့် အစီရင်ခံစာထုတ်ပြန်ခြင်းစသည့် လုပ်ငန်းစဉ် () ရပ်ဖြင့် ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ () ရက်မှ ၂၀၂၆ ခုနှစ်၊ မတ်လ (၃၁) ရက်အထိ (၅၄) လခန့်ကြာ ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်သည်။

၂၀၂၄ ခုနှစ် သန်းခေါင်စာရင်းရည်ညွှန်းချိန်ကို ၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၃၀) ရက်နေ့ ညသန်းခေါင်ယံအချိန်သတ်မှတ်၍ ၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ () ရက်မှ (၁၅) ရက်အထိ (၁၅) ရက်ကြာ ကောက်ယူသွားမည်ဖြစ်သည်။ သန်းခေါင်စာရင်းကောက်ယူရာတွင် အသုံးပြုမည့်မေးခွန်းပုံစံများနှင့် လုပ်နည်း လုပ်ဟန်များအပေါ် ကြုံတွေ့လာနိုင်သည့်အခက်အခဲများကို သိရှိနိုင်စေရန် မြို့နယ်ပေါင်း (၂၀) ရှိ စာရင်းကောက်ကွက် (၁၀၀) ကိုသတ်မှတ်၍ ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာ () ရက်တွင် စမ်းသပ်သန်းခေါင်စာရင်း ကောက်ယူသွားမည်ဖြစ်သည်။ စမ်းသပ်သန်းခေါင်စာရင်းကောက်ယူရာတွင်လည်း ၂၀၂၄ ခုနှစ်တွင် ကောက်ယူမည့်နည်းလမ်းအတိုင်း တွေ့ရှိရာအရပ်တွင်ကောက်ယူသည့်မူ (De-facto method) နှင့် တစ်အိမ်တက်ဆင်းကောက်ယူနည်း (Canvasser method) ကိုအသုံးပြု၍ စာရင်းကောက်များမှ Mobile Tablet များတွင် ဖြည့်သွင်းသည့်နည်းလမ်းဖြင့် ကောက်ယူသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ လူဦးရေနှင့်အိမ်အကြောင်းအရာ သန်းခေါင်စာရင်းကောက်ယူရာတွင် အိမ်ထောင်စုအလိုက် လူဦးရေနှင့် အဖွဲ့အစည်းအလိုက်လူဦးရေ (ဥပမာ-ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ ဘိုးဘွားရိပ်သာ၊ ဂေဟာ၊ ဆေးရုံ၊ အကျဉ်းထောင်၊ စစ်တန်းလျား (လူပျိုလိုင်း) အိမ်ခြေရာမဲ့များ (အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်နေသူများ၊ ရေကြည်ရာ မြက်နုရာ လှည့်လည်သွားလာနေထိုင်သူများ) အားလုံးကို ကောက်ယူသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ သန်းခေါင်စာရင်း ကွင်းဆင်းစာရင်းကောက်ယူရာ၌ စာရင်း ကောက်များသည်အိမ်ထောင်စုတွင်ရှိသော အိမ်ထောင်ဦးစီး (သို့မဟုတ်) အိမ်ထောင်စုတစ်ခုလုံး၏ကိုယ်စား တာဝန်ယူဖြေကြားနိုင်မည့် အရွယ်ရောက် ပြီးသူများကို မေးမြန်းမည်ဖြစ်ပါသည်။ သန်းခေါင်စာရင်းကောက်ယူနေသည့်ကာလ (၁၅) ရက်အတွင်း ကောက်ယူမည့်နေ့ရက်အလိုက် စာရင်းကောက် ကွက်အတွင်းရှိ အိမ်ထောင်စုများကို ကြိုတင်အကြောင်းကြားမည်ဖြစ်သည်။

၂၀၂၄ ခုနှစ် သန်းခေါင်စာရင်းကောက်ယူခြင်းလုပ်ငန်းကိုလည်း တည်ဆဲ ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ လူဦးရေနှင့်အိမ်အကြောင်းအရာ သန်းခေါင်စာရင်းဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်အတိုင်း ကျင့်သုံးဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်သည်။ ပြည်သူများအနေဖြင့် စာရင်းကောက်များ၏ မေးမြန်းချက်များအပေါ် မှန်မှန်ကန်ကန်ဖြေကြား ခြင်းဖြင့် ပူးပေါင်းကူညီပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြစေလိုပါသည်။

"ပြည်သူအားလုံးပါဝင်လို့ သန်းခေါင်စာရင်းကောက်ကြစို့"