၂၀၁၉ ခုနှစ် ကြားဖြတ်လူဦးရေသန်းခေါင်စာရင်းမှရရှိလာသည့်အချက်အလက်များမှ အလုပ်အကိုင်နှင့် လုပ်ငန်းကိုဂဏန်းသင်္ကေတတင်ခြင်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေမှု