၁၉၈၃ ခုနှစ်သန်းခေါင်စာရင်း

ခေါင်းစဉ် ရက်စွဲ ဘာသာစကား တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ဖိုင်အမျိုးအစား ဖိုင်ပမာဏ
21 Apr 2018 English မွန် pdf 11.83 MB
21 Apr 2018 English မန္တလေး pdf 12.66 MB
21 Apr 2018 English မကွေး pdf 12.61 MB
21 Apr 2018 English ကယား pdf 12.23 MB
21 Apr 2018 English ကရင် pdf 11.76 MB
21 Apr 2018 English ကချင် pdf 13.1 MB

Pages