၂၀၁၄ ခုနှစ်အစီရင်ခံစာများ

ခေါင်းစဉ် ရက်စွဲ ဘာသာစကား တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ဖိုင်အမျိုးအစား ဖိုင်ပမာဏ
23 Apr 2018 English တနင်္သာရီ pdf 8.72 MB
23 Apr 2018 English ရှမ်း pdf 14.37 MB
23 Apr 2018 English စစ်ကိုင်း pdf 8.45 MB
23 Apr 2018 English ရခိုင် pdf 6.4 MB
23 Apr 2018 English နေပြည်တော် pdf 4.67 MB
23 Apr 2018 English မွန် pdf 8.26 MB

Pages