ကရင်

အစီရင်ခံစာများ

ခေါင်းစဉ် ရက်စွဲ ဘာသာစကား တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ဖိုင်အမျိုးအစား ဖိုင်ပမာဏ
ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 21 Aug 2018 Myanmar ကရင် pdf 2.71 MB
Payarthonezu Sub-Township Report 20 Apr 2018 English ကရင် pdf 4.18 MB
လိပ်သိုမြို့နယ်ခွဲ အစီရင်ခံစာ 21 Aug 2018 Myanmar ကရင် pdf 2.7 MB
Pharpon Township Report 20 Apr 2018 English ကရင် pdf 4.53 MB
မြဝတီမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 21 Aug 2018 Myanmar ကရင် pdf 2.69 MB
Shan Ywathit Sub-Township Report 20 Apr 2018 English ကရင် pdf 5.32 MB
ပိုင်ကျုံမြို့နယ်ခွဲ အစီရင်ခံစာ 21 Aug 2018 Myanmar ကရင် pdf 2.71 MB
Sugali Sub-Township Report 20 Apr 2018 English ကရင် pdf 1.58 MB
ဘုရားသုံးဆူမြို့နယ်ခွဲ အစီရင်ခံစာ 21 Aug 2018 Myanmar ကရင် pdf 2.72 MB
Thandaunggyi Township Report 20 Apr 2018 English ကရင် pdf 4.59 MB

Pages

ဇယားများနှင့်မြေပုံများ

ခေါင်းစဉ် ဘာသာစကား တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ဖိုင်အမျိုးအစား ဖိုင်ပမာဏ
SERIES J: HOUSEHOLD AMENITIES English ကရင် xlsx 28.08 KB
SERIES I: HOUSING CONDITIONS English ကရင် xlsx 26.92 KB

Pages