ကရင်

အစီရင်ခံစာများ

ခေါင်းစဉ် ရက်စွဲ ဘာသာစကား တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ဖိုင်အမျိုးအစား ဖိုင်ပမာဏ
မြဝတီမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 21 Aug 2018 Myanmar ကရင် pdf 2.69 MB
Shan Ywathit Sub-Township Report 20 Apr 2018 English ကရင် pdf 5.32 MB
ပိုင်ကျုံမြို့နယ်ခွဲ အစီရင်ခံစာ 21 Aug 2018 Myanmar ကရင် pdf 2.71 MB
Sugali Sub-Township Report 20 Apr 2018 English ကရင် pdf 1.58 MB
ဘုရားသုံးဆူမြို့နယ်ခွဲ အစီရင်ခံစာ 21 Aug 2018 Myanmar ကရင် pdf 2.72 MB
Thandaunggyi Township Report 20 Apr 2018 English ကရင် pdf 4.59 MB
ဖာပွန်မြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 21 Aug 2018 Myanmar ကရင် pdf 2.79 MB

Pages

ဇယားများနှင့်မြေပုံများ

There is no data.

Pages