မကွေး

အစီရင်ခံစာများ

ခေါင်းစဉ် ရက်စွဲ ဘာသာစကား တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ဖိုင်အမျိုးအစား ဖိုင်ပမာဏ
ပခုက္ကူမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar မကွေး pdf 1.63 MB
Pwint Phyu Township Report 21 Aug 2018 English မကွေး pdf 2.72 MB
Aunglan Township Report 21 Aug 2018 English မကွေး pdf 2 MB
ပေါက်မြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar မကွေး pdf 1.67 MB
Salin Township Report 21 Aug 2018 English မကွေး pdf 2.7 MB
Chauk Township Report 21 Aug 2018 English မကွေး pdf 1.85 MB

Pages

ဇယားများနှင့်မြေပုံများ

There is no data.

Pages