မန္တလေး

အစီရင်ခံစာများ

ခေါင်းစဉ် ရက်စွဲ ဘာသာစကား တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ဖိုင်အမျိုးအစား ဖိုင်ပမာဏ
ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar မန္တလေး pdf 3.24 MB
Kyaukse Township Report 20 Apr 2018 English မန္တလေး pdf 7.18 MB
ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar မန္တလေး pdf 3.38 MB
Singaing Township Report 20 Apr 2018 English မန္တလေး pdf 5.28 MB
ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar မန္တလေး pdf 3.25 MB
Madaya Township Report 20 Apr 2018 English မန္တလေး pdf 2.87 MB
ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar မန္တလေး pdf 3.34 MB
Sinku Township Report 20 Apr 2018 English မန္တလေး pdf 3.72 MB
ကျောက်ဆည်မြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar မန္တလေး pdf 3.25 MB
Mahaaungmye Township Report 20 Apr 2018 English မန္တလေး pdf 2.68 MB

Pages

ဇယားများနှင့်မြေပုံများ

ခေါင်းစဉ် ဘာသာစကား တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ဖိုင်အမျိုးအစား ဖိုင်ပမာဏ
အပိုင်း (ဇ) မသန်စွမ်းမှုအကြောင်းအရာ Myanmar မန္တလေး xlsx 28.48 KB
အပိုင်း (ဆ) ကိုင်ဆောင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား Myanmar မန္တလေး xlsx 26.77 KB

Pages