ရခိုင်

အစီရင်ခံစာများ

ခေါင်းစဉ် ရက်စွဲ ဘာသာစကား တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ဖိုင်အမျိုးအစား ဖိုင်ပမာဏ
မင်းပြားမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ရခိုင် pdf 14.69 MB
အမ်းမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ရခိုင် pdf 1019.83 KB
Ponnagyun Township Report 21 Aug 2018 English ရခိုင် pdf 5.38 MB
1983 Rakhine Census Report 21 Apr 2018 English ရခိုင် pdf 12.99 MB
ဂွမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ရခိုင် pdf 966.81 KB
Sittway Township Report 21 Aug 2018 English ရခိုင် pdf 5.57 MB
ရခိုင်ပြည်နယ် အစီရင်ခံစာ 23 Apr 2018 Myanmar ရခိုင် pdf 41.29 MB
ကျောက်ဖြူမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ရခိုင် pdf 968.84 KB
Taungup Township Report 21 Aug 2018 English ရခိုင် pdf 4.58 MB
Rakhine State Census Report - ENGLISH 23 Apr 2018 English ရခိုင် pdf 6.4 MB

Pages

ဇယားများနှင့်မြေပုံများ

ခေါင်းစဉ် ဘာသာစကား တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ဖိုင်အမျိုးအစား ဖိုင်ပမာဏ
SERIES E: ECONOMIC ACTIVITY English ရခိုင် xlsx 39.32 KB
SERIES J: HOUSEHOLD AMENITIES English ရခိုင် xlsx 30.52 KB

Pages