ရခိုင်

အစီရင်ခံစာများ

ခေါင်းစဉ် ရက်စွဲ ဘာသာစကား တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ဖိုင်အမျိုးအစား ဖိုင်ပမာဏ
Maei Sub-Township Report 21 Aug 2018 English ရခိုင် pdf 4.67 MB
ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ရခိုင် pdf 1000.8 KB
Mannaung Township Report 21 Aug 2018 English ရခိုင် pdf 5.08 MB
စစ်တွေမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ရခိုင် pdf 1002.01 KB
Minbya Township Report 21 Aug 2018 English ရခိုင် pdf 4.93 MB
သံတွဲမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ရခိုင် pdf 2.4 MB
Myauk_U Township Report 21 Aug 2018 English ရခိုင် pdf 1.57 MB
တောင်ကုတ်မြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ရခိုင် pdf 2.38 MB

Pages

ဇယားများနှင့်မြေပုံများ

There is no data.

Pages