ရန်ကုန်

အစီရင်ခံစာများ

ခေါင်းစဉ် ရက်စွဲ ဘာသာစကား တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ဖိုင်အမျိုးအစား ဖိုင်ပမာဏ
ထန်းတပင်မြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ရန်ကုန် pdf 3.75 MB
သုံးခွမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ရန်ကုန် pdf 1.77 MB
Hmawby Township Report 20 Apr 2018 English ရန်ကုန် pdf 3.32 MB
Dagon Myothit(East) Township Report 20 Apr 2018 English ရန်ကုန် pdf 5.39 MB
1983 Rangon Census Report 21 Apr 2018 English ရန်ကုန် pdf 13.38 MB
Latha Township Report 20 Apr 2018 English ရန်ကုန် pdf 6.99 MB

Pages

ဇယားများနှင့်မြေပုံများ

There is no data.

Pages